Viktig informasjon vedr. coronaviruset

Kjære kunde! Vi ønsker at alle skal føle seg trygge når de spiser mat fra oss, så her kommer en liten oppdatering ifbm covid-19. Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet, og har innført en rekke smittereduserende tiltak i forbindelse med håndtering, oppbevaring og levering av mat. 

For deg som skal arrangere selskap

Når vi er tilstede i selskaper, trenger vi hjelp fra dere for å sørge for at selskapet foregår i trygge rammer - både for dere og oss. Vi ber derfor om at dere sørger for å ha fullstedige gjestelister med kontaktinformasjon (telefon og/eller e-post). 

 

Vi viser til Covid-19 forskriften og da særlig § 13, fjerde ledd: "Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.» Det er du som arrangør som er ansvarlig for å ha denne oversikten. 

 

Vi ber dere om å:

  • oppfordre gjester som nettopp har vært på utenlandsreise der det er høye smittetall, om å vurdere nøye om de bør delta i selskapet
  • oppfordre gjester som opplever svake symptomer i dagene før festen om ikke å delta i selskapet
  • spesielt om å minne gjestene om å være flinke til å overholde 1-meters regelen

 

Vi er i en helt spesiell tid som påvirker oss alle, og det er veldig viktig at vi tar hensyn til hverandre - på avstand. 

Tjenester
Kontakt oss

Er det noe du lurer på eller kanskje du ønsker et møte med oss? Da ser vi frem til å høre fra deg.

 

Kontakt

Foodoccasion
Nesbruveien 33
1396 Billingstad

Telefon 66 98 11 40 / post@foodoccasion.no 

Modiorror re ipsum vere, aborati disqui doluptatem veris nosantur, nobis volutemperae milit eles exerepellent isit omnis nos di autecus.

Adresse: Gaten 1, 1234 Sted
Tlf: +47 987 65 432
E-post: post@firma.no